Những câu nói hay.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Hạnh phúc ở quanh ta nếu ta biết nắm bắt . . .
 A Love For Life 
Make It more meaningful ! 
Well Worth living.

 

Sưu tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NH mến chào bạn, cám ơn sự đóng góp và chia sẻ của bạn.