My favorite Saying.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Failure is only the Opportunity to begin again more intelligently - Henry Ford.


Never give up , there is no such thing as an ending, just a new beginning.


Bạn Đang nghe bài " Tôi ơi, đừng tuyệt vong " của Nhạc sỹ Trinh Công Sơn - Tiếng hát ca sỹ Khánh Ly.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NH mến chào bạn, cám ơn sự đóng góp và chia sẻ của bạn.