Same Sex Marriage.

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Chris Serrano, left, and Clifton Webb embrace after being married, as people wait in line to get licenses outside of the marriage division of the Salt Lake County Clerk's Office in Salt Lake City, Dec. 20, 2013.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NH mến chào bạn, cám ơn sự đóng góp và chia sẻ của bạn.