Maybe, perhaps và possibly .

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Confusing Words.


Maybe, perhaps và possibly đều có nghĩa tương đương nhau, và đều chỉ một điều có thể xảy ra. Tuy nhiên giữa các từ cũng có những sắc thái nghĩa khác nhau.
Maybe mang tính chất xã giao, thân mật. Chúng ta có thể sử dụng từ này khi nói chuyện với bạn bè, gia đình.
Perharps mang tính chất trung lập, trịnh trọng hơn so với Maybe. Chúng ta sử dụng Maybe trong hầu hết các tình huống.
Possibly chủ yếu được dùng trong các tình huống lịch sự, mang nghĩa trịnh trọng.

Maybe: Chủ yếu dùng trong ngữ cảnh thân mật

Maybe we’ll go to the theater in the evening.

Maybe I’ll drop out this year.

Maybe we’ll take a vacation next month.

‘Are you going to try that steak in the cafeteria?’ ‘Hmmm…maybe.’

Perhaps: Mang tính chất trung lập, có thể dùng trong cả ngữ cảnh trịnh trọng hoặc thân mật

Perhaps we will make another attempt.

There were 200, perhaps 250, students in the auditorium.

Her latest movie is perhaps her best.

Possibly: Chủ yếu dùng với sắc thái trịnh trọng

‘Do you think she will marry him?’ ‘Hmm. Possibly not.’

I may possibly accept that job.

‘Do you have enough money to buy a drink?’ ‘Possibly’. (= I think so; I am not exactly sure.)

Quite possibly / very possibly: Hai cách diễn đạt này được dùng để thể hiện một khả năng lớn xảy ra

She is quite possibly the most deserving candidate.

How can anyone possibly spend 30 years in prison?

We have done everything we could possibly do.

Possibly có thể được dùng trong câu yêu cầu lịch sự

 Could you possibly help me in the kitchen?

(Source Tuoi Tre News )0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NH mến chào bạn, cám ơn sự đóng góp và chia sẻ của bạn.