Go Away !

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Words and their Stories.

Detail of bees on their hive on the rooftop of the Tour d'Argent restaurant 
overlooking the River Seine in Paris, September 24, 2010.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NH mến chào bạn, cám ơn sự đóng góp và chia sẻ của bạn.