This " Swan Song" is My last Hurrah.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Goodbye Dear Readers: This Is My Swan Song! My Last Hurrah!

Three-day-old trumpeter swan babies swim together at the Cleveland Metroparks Zoo in Cleveland.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NH mến chào bạn, cám ơn sự đóng góp và chia sẻ của bạn.