911

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015


US Marks 14th Anniversary of 9/11 Attacks.

The United States is marking the 14th anniversary of the September 11th terrorist attacks. U.S. officials and many other Americans attended observances Friday to remember those killed and their loved ones.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NH mến chào bạn, cám ơn sự đóng góp và chia sẻ của bạn.