World Water Day.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015World Water Day 2015

Water and sustainable development.

Save Water - Save life.

Ngày Nước Thế giới hay Ngày Nước sạch Thế giới được Liên Hiệp Quốc chọn vào ngày 22 tháng 3 từ năm 1993 với Nghị quyết của Đại Hội đồng lấy ngày 22 tháng 3 là Ngày Nước sạch Thế giới
World Water Day has been observed on 22 March since 1993 when the United Nations General Assembly declared 22 March as "World Day for Water".0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NH mến chào bạn, cám ơn sự đóng góp và chia sẻ của bạn.